Den 25 maj 2018 ersattes PUL (Personuppgiftslagen) med EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Mycket av det som funnits i PUL finns också i GDPR. Den nya förordningen gäller ideella föreningar som Brunnsviks byggnadsförening och vi måste därför förhålla oss till den.

I vår medlemsförteckning har vi följande uppgifter:
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och medlemsår
Register finns också över styrelsen

I vårt kundregister har vi följande uppgifter:
Namn, adress, telefonnummer och e-postadress för faktureringsunderlag

Varför sparar ni dessa upplysningar?
Upplysningarna sparas för att föreningen ska kunna ha en överblick och kunskap över medlemmarna och hyresgästerna för att kunna kommunicera effektivt med dem i grupp eller individuellt.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna sparas för all framtid av historiska skäl.

Kontakt
De medlemmar/hyresgäster som önskar erhålla ett registerutdrag gällande sin person kan vända sig till kassören.

Beslutat 2018-11-20
Styrelsen för Brunnsviks Byggnadsförening