Kallelse till stormöte angående den thailändska föreningens vilja att köpa Sörviks Folkets hus.

Söndag den 21 november, klockan 16, i husets A-sal. Informationen ligger också på Facebook, http://www.facebook.com/sorviksfolketshus.

Frågor besvaras av ordförande Tobias Persson, 
tobiaseskilstuna@gmail.com. Välkomna.

Sörviks Folkets hus ligger naturskönt invid väg 66 med utsikt över sjön Väsman
Organisationsnummer: 783800-0169
Bankgiro: 5668-0382

Föreningens officiella namn: Brunnsviks Byggnadsförening UPA Sörviks Folkets hus
Fakturaadress till föreningen, helst PDF-fil med e-post till faktura@sorviksfolketshus.se

Skicka pappersfaktura till:
Brunnsviks byggnadsförening UPA Sörviks Folkets hus
Kund-id: FRX5261
FE 301
105 69 Stockholm

STYRELSEN

Ordinarie
Tobias Persson (ordförande), 076-942 41 11
Anders Hjelm (kassör, bokningsansvarig), 070-542 60 17
Stellan Dahlgren
Mullika Bäckström
Anders Schött

Suppleanter
Kerstin Källström
Jan Svensson
Johan Nilsson