342372468_6527621313934787_3372133324588575735_njpg

Organisationsnummer: 783800-0169
Bankgiro: 5668-0382

Föreningens officiella namn: Brunnsviks Byggnadsförening UPA Sörviks Folkets hus
Fakturaadress till föreningen, helst PDF-fil med e-post till faktura@sorviksfolketshus.se

Skicka pappersfaktura till
Brunnsviks byggnadsförening UPA
Sörviks Folkets hus
Kund-id: FRX5261, FE 301
105 69 Stockholm


Styrelsen

Ordinarie
Andreas Hedblom, ordförande
Pontus Ritola, kassör
Robin Bergsten
Sofia Palmgren
Per Hedblom

Suppleanter
Tina Persson
Tobias Persson
Christoffer Jansson