Välkommen

Möjligheternas hus för kultur och egna arrangemang i Sörviks-bygden

Välkomna till Sörviks Folkets hus!

Du som ännu inte har köpt andel i Brunnsviks byggnadsförening UPA Sörviks Folkets Hus (som föreningen egentligen heter) kan göra det för att stödja föreningen och för att känna delaktighet. Frivilliga gåvor mottages tacksamt.


Sörviks Folkets Hus ligger naturskönt invid väg 66 med utsikt över sjön Väsman. Adressen är:

Sörvik Grangärdevägen 42.

E-post: bokning@sorviksfolketshus.se

Organisationsnummer: 
783800-0169

Bankgiro: 5668-0382

Föreningens officiella namn: Brunnsviks Byggnadsförening UPA Sörviks Folkets Hus

Fakturaadress till föreningen: Helst PDF-fil med e-post till: faktura@sorviksfolketshus.se
Skicka pappersfaktura till:
Brunnsviks byggn.för. UPA Sörviks Folkets hus
Kund-id FRX5261
FE 301
105 69 StockholmGDPR-personuppgiftspolicy

GDPR FÖR BRUNNSVIKS BYGGNADSFÖRENING

 Den 25 maj 2018 ersattes PUL(Personuppgiftslagen) med EUs dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, GDPR.

Mycket av det som funnits i PUL finns också i den nya dataskyddsordningen. Den nya förordningen gäller ideella föreningar så som Brunnsviks byggnadsförening och vi måste därför förhålla oss till den.

 I vår medlemsförteckning har vi följande uppgifter:

Namn, telefonnummer, bostadsadress och e-postadress och medlemsår.

Register finns också över styrelse.

 I vårt kundregister har vi följande uppgifter

I vårt register finns uppgift av hyresgäster, namn, adress, telefonnummer och e-postadress avsett för faktureringsunderlag

 Varför sparar vi dessa upplysningar?

Upplysningarna sparas för att föreningen ska kunna ha en överblick och kunskap över medlemmarna och hyresgästerna för att kunna kommunicera effektivt med dem i grupp eller individuellt.

 Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas för all framtid av historiska skäl

 Kontakt

De medlemmar/hyresgäster som önskar att relevanta uppgifter tas bort ur förteckningen kan vända sig till registeransvarig som är kassören.

 Registerutdrag

De medlemmar /hyresgäster som önskar erhålla ett registerutdrag gällande sin person kan vända sig till kassören.

 Beslutat 2018-11-20

Styrelsen för Brunnsviks byggnadsförening