Vi har pausat uthyrningen för att satsa på egen verksamhet. Ni som vill hyra lokal får kontakta Ludvikahem/Stora Brunnsvik.


324073170_5740552559369516_1152426980840445190_njpg


Organisationsnummer: 783800-0169
Bankgiro: 5668-0382

Föreningens officiella namn: Brunnsviks Byggnadsförening UPA Sörviks Folkets hus
Fakturaadress till föreningen, helst PDF-fil med e-post till faktura@sorviksfolketshus.se

Skicka pappersfaktura till:
Brunnsviks byggnadsförening UPA Sörviks Folkets hus
Kund-id: FRX5261
FE 301
105 69 Stockholm


Styrelsen

Ordinarie
Tobias Persson, ordförande
Andreas Hedblom, kassör
Tova Fältskog, sekreterare
Stellan Dahlgren
Pontus Ritola

Suppleanter
Mullika Bäckström
Robin Bergsten
Tina Persson
Niclas Hellberg
Kristoffer Jansson