342372468_6527621313934787_3372133324588575735_njpg

Organisationsnummer: 783800-0169
Bankgiro: 5668-0382


Föreningens officiella namn: Brunnsviks Byggnadsförening UPA Sörviks Folkets hus
Fakturaadress till föreningen, helst PDF-fil med e-post till faktura@sorviksfolketshus.se

Skicka pappersfaktura till
Brunnsviks byggnadsförening UPA
Sörviks Folkets hus
Kund-id: FRX5261, FE 301
105 69 Stockholm


Styrelsen

Ordinarie
Tobias Persson, ordförande
Andreas Hedblom, kassör
Stellan Dahlgren
Pontus Ritola
Tova Fältskog (slutat)

Suppleanter
Mullika Bäckström
Robin Bergsten
Tina Persson
Niclas Hellberg
Kristoffer Jansson