Välkommen

Möjligheternas hus för kultur och egna arrangemang i Sörviks-bygden

ÅRSMÖTE hölls tisdag 7 mars 2017 KL. 19

Mötet var inte välbesökt men styrelsen valdes om så samma personer och kontaktuppgifter kvarstår ett år till.

Du som ännu inte har köpt andel i Brunnsviks byggnadsförening UPA Sörviks Folkets Hus (som föreningen egentligen heter) kan göra det för att stödja föreningen och för att känna delaktighet. Frivilliga gåvor mottages tacksamt.Sörviks Folkets Hus ligger naturskönt invid väg 66 med utsikt över sjön Väsman. Adressen är:

Sörvik Grangärdevägen 42.

E-post: bokning@sorviksfolketshus.se

Organisationsnummer: 
783800-0169

Bankgiro: 5668-0382

Föreningens officiella namn: Brunnsviks Byggnadsförening UPA Sörviks Folkets Hus