gin5pkzbjpg

Föreningen har flyttat från Sörviks Folkets hus till Brunnsviks storstuga. Tills avtalet med folkhögskolan och Ludvikahem är klart hyr vi inte ut några lokaler.


324073170_5740552559369516_1152426980840445190_njpg

Sörviks FH-förening ligger i Brunnsviks storstuga, historiskt och naturskönt, på slänten ner mot Väsman.
Organisationsnummer: 783800-0169
Bankgiro: 5668-0382

Föreningens officiella namn: Brunnsviks Byggnadsförening UPA Sörviks Folkets hus
Fakturaadress till föreningen, helst PDF-fil med e-post till faktura@sorviksfolketshus.se

Skicka pappersfaktura till:
Brunnsviks byggnadsförening UPA Sörviks Folkets hus
Kund-id: FRX5261
FE 301
105 69 Stockholm

STYRELSEN

Ordinarie
Tobias Persson
Anders Hjelm
Jan Svensson
Stellan Dahlgren
Anders Schött
Johan Nilsson

Suppleanter
Kerstin Källström
Mullika Bäckström
Andreas Hedblom
Robin Bergsten