Välkommen

Möjligheternas hus för kultur och egna arrangemang i Sörviks-bygden

Välkomna till Sörviks Folkets hus!

Du som ännu inte har köpt andel i Brunnsviks byggnadsförening UPA Sörviks Folkets Hus (som föreningen egentligen heter) kan göra det för att stödja föreningen och för att känna delaktighet. Frivilliga gåvor mottages tacksamt.Sörviks Folkets Hus ligger naturskönt invid väg 66 med utsikt över sjön Väsman. Adressen är:

Sörvik Grangärdevägen 42.

E-post: bokning@sorviksfolketshus.se

Organisationsnummer: 
783800-0169

Bankgiro: 5668-0382

Föreningens officiella namn: Brunnsviks Byggnadsförening UPA Sörviks Folkets Hus

Fakturaadress till föreningen: Helst PDF-fil med e-post till: faktura@sorviksfolketshus.se
Skicka pappersfaktura till:
Brunnsviks byggn.för. UPA Sörviks Folkets hus
Kund-id FRX5261
FE 301
105 69 Stockholm